هنگامی که، بچه‌ها وارد کتابخانه شدند با ردپاهای رنگارنگ روی زمین رو‌به‌روشدند. از آن‌ها پرسیدم به نظر شما این‌ها ردپای چه حیواناتی است؟، پاسخ بچه‌ها سگ، خرس، زرافه و گربه بود. سپس، برای معرفی واک «گ»، در مورد گربه و غذای آن صحبت کردیم و شعر آن را در کتاب خواندیم. پس‌ از آن، دست‌هایمان را روی گلویمان گذاشتیم و واک «گ» که واکی گویا بود را ادا کردیم. سپس، بچه‌ها شروع کردند به حدس زدن حیواناتی که واک «گ» داشتند و با درست حدس زدن خود، کارت مربوط به آن حیوان را می‌گرفتند. بعد، کارت‌های حیوانات را روی زمین چیدیم و من به آن‌ها گفتم: دیشب حیوانات از کتاب الفباورزی بیرون آمدند ولی ردپاهایشان جامانده، ما می‌خواهیم ردپای هر حیوانی را پیدا کنیم و هرکدام را در زیر عکس مربوط به خود بگذاریم. همچنین، بچه‌ها با سم و پنجه آشنا شدند. سپس داستان را بلندخوانی کردیم و به پشت بام رفتیم و به بازی گرگم و گله می‌برم مشغول شدیم.

مربی: آسیه و آزاده