در اویل سال پدر و مادر جوانی که خود نیز بی‌سواد بودند بچه‌ی خود را برای ثبت‌نام در کلاس اول به‌پیش من آوردند بسیار نگران بودند زیرا دو سال پیش فرزند خود را در مدرسه‌ای ثبت‌نام کرده بودند ولی نمی‌دانستند که فرزندشان دیرآموز است.

از همان ابتدای کار الفباورزی، آواورزی و بلندخوانی را شروع کردم و در موقع بلندخوانی فرزندشان به‌خوبی و با توجه کامل گوش می‌داد.

بسیار خوشحال هستم که این بچه در حال پیشرفت است و پدر و مادرش هم بسیار خوشحال هستند.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: مدرسه عبدالرحمن جر چندپایه، بنجار، زابل

بیشتر بخوانید: