با توجه به فصل زمستان و در راستای آموزش مهارت‌های خودمراقبتی در این فصل، تصمیم گرفتیم کتاب «سرماخوردگی خرس» را برای کودکان بلندخوانی کنیم.

فعالیت‌ پیش از بلندخوانی:

ابتدا، درباره‌ی غذاها و میوه‌هایی که در مدت سرماخوردگی برای فرد بیمار مفید است گفت‌و‌گو کردیم. سپس، کتاب مورد نظر را به کودکان نشان دادیم و از آن‌ها خواستیم تا از روی جلد کتاب، حدس بزنند موضوع آن درباره‌ی چیست. بیشتر کودکان به درستی موضوع و نام کتاب را حدس زدند. بعد شروع به بلندخوانی کردیم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، کودکان به اجرای نمایش پرداختند. سپس، شعری کودکانه در مورد سرماخوردگی برای بچه‌ها پخش کردیم که بسیار لذت بردند و شاد شدند.

مربی: خانم‌ها، شریفی مقدم وعبدالله زاده