در بلندخوانی امروز، مادران در کلاس حضور یافتند و ما را در این فعالیت یاری دادند. کتاب‌های «چه خوب که هشت‌پا نیستی»، «خرگوش کوچولوی غمگین» و «خرگوش کوچولوی خوشحال» از جمله کتاب‌های منتخب بلندخوانی بود.