پیش از بلندخوانی:

کتاب منتخب برای بلندخوانی «هفت رویای کلاغ»، یکی از کتاب‌های اهدایی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به این کتابخانه بود. نخست، کودکان را با واژه‌های باور، هویت و رویا آشنا و با یکدیگر گفت‌و‌گو کردیم.

پس از بلندخوانی:

سپس، با شناختی که کودکان با مفاهیم یاد شده پیدا کردند، هویت فردی، خانوادگی، ملی، مذهبی و اجتماعی خود را روی کاغذ نوشتند و از آن‌ها خواستیم تا برای جلسه‌ی بعد، رویای خود را پشت همان کاغذ بنویسند و یا با رنگ مورد علاقه‌شان رویای خود را نقاشی کنند.