کتاب ایزی و راسو را برای کودکان بلندخوانی کردیم. پس از بلندخوانی کتاب، کلاس را برای اجرای نمایش سایه بازی تاریک کردیم. دست‌ها را به شکل شخصیت‌های داستان درآوردیم و با استفاده از نور موبایل، شکل دست‌ها روی تخته افتاد.

مربی: عبدالله سپاهیان

محل اجرا: سراوان، دبستان محمد رسول الله

بیشتر بخوانید: