در این فیلم کوتاه می بینیم که چطور مربیان مهد کوشا به کمک بلندخوانی کتاب سعی در تقویت خیال پردازی کودکان دارند. از سال ۱۳۹۳ برنامه «با من بخوان» به طور رسمی در این مرکز آغاز به کار کرده است.

گزارش این بلندخوانی و معرفی کتاب را در سایت کتابک
https://ketabak.org/o69ni

به #هفته_بلندخوانی بپیوندید!
۲ تا ۸ بهمن ۱۳۹۶