امروز فعالیت ما متفاوت از روزهای دیگر بود.
بعد از بلندخوانی چند کتاب توسط کودکان، بیشتر زمان کلاسمان را اختصاص به صحبت راجع به زلزله ثلاث دادیم.
بچه‌ها تصمیم گرفتند با کشیدن یک نقاشی گروهی حس همدردی خودشان را به بچه‌های ثلاث ابراز کنند.

بیشتر بخوانید: