کتاب‌های یک داستان محشر، سفر به سرزمین وحشی‌ها و داستانک‌های خرگوش حکیم را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. عکس‌العمل بچه‌ها به شنیدن این کتاب‌ها بسیار جالب بود.

دخترکی آنقدر محو کتاب شده بود که دستش را روی شانه‌ی معلم گذاشته بود، زنگ خورده بود ولی بچه‌ها با کوله به پشتشان محو در داستان بودند و کلاس را ترک نمی‌کردند.

مربی:عبدالغفور شه بخش

محل اجرا: دبستان بهشت، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: