کتاب‌ها: درخت قرمز، پرنده قرمز، بافتنی عجیب، آپولین راننده می‌شود، دویدم و دویدم را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

بعد از اتمام کتاب‌ها راجع به آن‌ها بحث کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها نقاشی کشیدند.

بیشتر بخوانید:

کتاب‌های شهر گربه‌ها، چتر را بلندخوانی کردیم.

فعالیت‌های بعد از بلندخوانی:

داستان‌سازی برای کتاب تصویری چتر و شهر گربه‌‎ها نقاشی، بلندخوانی، بازی، کتابخوانی، کشیدن  نقاشی‌های متناسب با موضوع کتاب خوانده شده.

هم‌چنین به درست کردن قفسه‌های کتاب،  چیدن کتاب‌ها، عوض کردن کتاب‌های داخل قفسه و مرتب کردن قفسه‌ها (انباری) پرداختیم.

بیشتر بخوانید:

کتاب‌های درخت بخشنده، ویرجینیا گرگ می‌شود، آپولین راننده می‌شود،  دویدم و دویدم، هیچ هیچ هیچانه، شهر گربه‌ها و یک جعبه جادویی  را برای بچه‌های ۳ تا ۶ سال و پایه‌های اول تا نهم  بلندخوانی کردیم.

و فعالیت‌هایی از قبیل: نقاشی، بازی و بحث راجع به کتاب خوانده شده انجام دادیم.

بچه‌ها برای کتاب شهر گربه‌ها داستان سازی کردند.

در راستای فعالیت محیط زیستی هم پارک لاله میراث فرهنگی را تمیز کردیم.

مربی‌ها: مونا اعظمی و تینا محمدی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان شهرستان سرپل ذهاب

کتاب‌های هیچ هیچ هیچانه، چتر، دویدم و دویدم ، موشی و دردسرهایش، خرگوش کوچولوی ترسو را برای بچه‌های ۳ تا ۶ سال و پایه‌های اول تا ششم بلندخوانی کردیم.

و در راستای بلندخوانی طناب‌بازی، شعرخوانی، بحث راجع به کتاب‌خوانده شده برای فعالیت‌های بعد از بلندخوانی انجام دادیم.

مربی‌ها: مونا اعظمی و تینا محمدی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان شهرستان سرپل ذهاب