کتاب‌های قیافه‌های بامزه، محله‌ی فرانکلین و من یک مامان تازه می‌خواهم را برای بچه‌ها در ۱۹ اسفند بلندخوانی کردیم.

با بچه‌ها در مورد کتاب‌ها حرف زدیم. حس‌ها در کتاب قیافه‌های بامزه را بازی کردیم.

بچه‌ها گفتند که فقط پدر و مادر خودمان را دوست داریم و می‌خواهیم.

بعد هم یکسری از بچه‌ها نقاشی کشیدند و گروهی دیگر برای نمایش سایه بازی تمرین کردند و شخصیت‌هایش را درست کردند.

مربی‌ها: منا اعظمی ، تینا محمدی

محل اجرا: کانکس کتابخانه‌ی سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید:

کتاب‌های مواظبت از بابا بزرگ شیطون و بادام زمینی را برای بچه‌ها در ۲۳ اسفند بلندخوانی کردیم.

مربی‌ها: منا اعظمی ، تینا محمدی

محل اجرا: کانکس کتابخانه‌ی سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید: