کتاب‌های چه و چه و چه یک بچه، چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد و بوسه‌هایی برای بابا را بلندخوانی کردیم و فعالیت‌های بعد از بلندخوانی این کتاب‌ها را همراه بچه‌ها انجام دادیم.

مربی: خانم ناهید امیرى

محل اجرا: پیش‌دبستانى پرنیان، جیرفت

بیشتر بخوانید: