کتاب‌های چه و چه و چه يک بچه، چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد و بوسه‌هایی برای بابا را بلندخوانی کردیم و فعالیت‌های بعد از بلندخوانی این کتاب‌ها را همراه بچه‌ها انجام دادیم.

مربی: خانم ناهيد اميرى

محل اجرا: پيش‌دبستانى پرنيان، جیرفت

بیشتر بخوانید: