حین بلندخوانی: از آنجا که بچه‌ها علاقه زیادی به شعر دارند، کتاب هیچ هیچ هیچانه که مجموعه‌ای از شعر برای کودکان است را برایشان بلندخوانی کردم. همچنین کتاب موش مترو را برایشان خواندم. قسمت‌هایی از کتاب توسط خود بچه‌ها خوانده شد.

بعد از بلندخوانی: در مورد کتاب موش مترو بحث و گفت‌وگو کردیم. همگی از هیجان و اتفاق‌های تازه در زندگی صحبت می‌کردند. در مورد تخیلات کودکانه‌شان حرف زدیم. همه دوست داشتند دست به تجربیات جدید بزنند.

مربیان: خانم‌ها پرستو و آرزو احمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، پارک نشاط، کتابخانه ژیوان

بیشتر بخوانید: