امروز بعد از بلندخوانی کتاب اشغالگران (زمین عزیز من) با بچه‌ها بیرون رفتیم و بطری‌های آب را جمع کردیم، شستیم و با کاموا و چسب، جامدادی و لیوان درست کردیم.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب