کتاب المر را برای بچه‌های پایه‌ی اول بلندخوانی کردم.

بعد از بلندخوانی کتاب، بچه‌ها را گروه‌بندی کردم و با مواد دورریختنی مثل درب بطری نوشابه و دوغ المر درست کردیم.

مربی: خانم مهدوی فر

محل اجرا: مدرسه خیام ۱، ایرانشهر

بیشتر بخوانید: