کتاب المر را برای کودکان بلندخوانی کردیم. پس از بلندخوانی، بچه‌ها در حیاط مدرسه مشغول انجام فعالیت المر شدند. الگوی شکل المر را با ابعاد بزرگ‌تر، روی مقوا اجرا کردیم. از کاغذ رنگی‌های مختلف، قطعات موزاییکی برای چسباندن روی بدن المر بریدیم. پس از آماده شدن المرها، بچه‌ها آن‌ها را در حیاط مدرسه به نمایش گذاشتند.

مربی: محمدامین دهواری

محل اجرا: سراوان، دبستان شهید مدرس زیارت

       بیشتر بخوانید: