کتاب المر را برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول بلندخوانی کردیم و قبل از شروع آن راجب کتاب و فبل صحبت کردیم.

مربی: خانم ماهور