محل اجرا: پیش‌دبستانی مدرسه نجمه

مربی: خانم آتش‌پنجه

از دیگر آثار باب گراهام: