ابتدا، در مورد فصل بهار، اسامی ماه‌های آن و شکوفه دادن درختان گفت‌و‌گو کردیم، سپس، کتاب «بنفشه‌های عمونوروز» را بلندخوانی کردیم. در انتها، با استفاده از مقوای سفید، رنگ و بطری نوشابه شکوفه درست کردیم.