بلندخوانی کتاب یک بچه‌ی دیگه چه بامزه برای بچه‌ها در طبیعت

محل اجرا: دبستان علم وادب، روستای کن سیاه بلورد، سیرجان

بیشتر بخوانید: