کتاب بچه جادوگرها به مدرسه می‌روند را در کلاس با حضور بچه‌ها از پایه‌های مختلف بلندخوانی کردیم.

مربی: مریم درگاهی

محل اجرا: مدرسه هفده شهریور، روستای کشکدشت، معلم کلایه

بیشتر بخوانید: