قبل از بلندخوانی:

قبل از خواندن با بچه‌ها حرکات تن‌آرامی انجام دادیم سپس از آن‌ها پرسیدیم که احساسشان ذر مورد جشن تولد چیست؟

حین بلندخوانی:

کتاب تولدت مبارک هاپو را برای کودکان بلندخوانی کردیم. بچه‌ها تصاویر کتاب را که شاد و رنگی بودند بسیار دوست داشتند.

بعد از بلندخوانی:

بعد از خواندن کتاب توسط خود بچه‌ها، درمورد تولد گرفتن بحث کردیم. تولد گرفتن حیوانات مانند انسان‌ها برای کودکان جالب بود. در آخر کودکان تصورات خود را از داستان نقاشی کردند.
مربیان: خواهران احمدی
محل اجرا: سرپل ذهاب، پارک نشاط، کتابخانه ژیوان

بیشتر بخوانید: