حین بلندخوانی: کتاب خرگوشی که نمی‌خواست بخوابد را برای کودکان بلندخوانی کردیم. کتاب تصاویر زیبا و ساده‌ای داشت که کودکان این تصاویر را بسیار دوست داشتند.

بعد از بلندخوانی: با کودکان درباره موضوع دیر خوابیدن بحث و گفت‌وگو کردیم. آن‌ها با این موضوع که دیر خوابیدن برای کودکان درست نیست موافق بودند و درمورد برنامه‌های شبانه باهم صحبت کردند.

در آخر به انتخاب خانم پرستو احمدی تصویر یک نهنگ را نقاشی کردند.

مربیان: پرستو و آرزو احمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، پارک نشاط، کتابخانه ژیوان

 بیشتر بخوانید: