کتاب خفاش دیوانه را برای کودکان بلندخوانی کردیم و سپس با کمک هم کاردستی خفاش را درست کردیم.

مربی: خانم کوچکی

محل اجرا: کتابخانه روستای آباده، سیرجان