قبل از بلندخوانی:

درباره آب‌های زیرزمینی و برکه که در اوز وجود دارد صحبت شد. که ما در واقع کم‌آبی از آن‌ها برای استفاده از آب بهره می‌گیریم و سپس شروع به بلندخوانی کردیم.

در حین بلندخوانی:

دانش‌آموزان در نقش‌های راوی آقای معلم و چند دانش‌آموز ظاهر شدند و دیالوگ‌هایشان را گفتند و طراحی صحنه نمایش را به عهده گرفتند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

در پایان برکه‌ای با گلیم و صندلی و یک نفر از دانش‌آموزان که زیر گلیم رفت درست کردند و به کنار آن رفتند و لیوان‌هایشان را به‌صورت نمایشی پر کردند و همین‌طور به کلمه (دولچه) اشاره شد که وسیله‌ای چرمی است برای برداشتن آب از برکه. در پایان نقاشی‌هایی مرتبط با کتاب کشیدند.

این کتاب به علت شباهت مشکل کم‌آبی در داستان و در شهرمان اوز و وجود آب‌های زیرزمینی توانست به‌راحتی با دانش‌آموزان ارتباط برقرار کند و ایده ساخت برکه در کلاس و دولچه به‌وسیله خود بچه‌ها داده شد. در نقاشی‌هایشان به خمره و صف افراد برای به دست آوردن آب پرداخته بودند.

آموزگار: خانم ایمان فقیهی پور

محل اجرا: دبستان مهر و ماه کرانی، استان فارس شهر اوز