فعالیت‌های انجام‌شده: بلندخوانی ابتدا توسط خودم بعد توسط بچه‌ها، کشیدن نقاشی مراحل یک داستان محشر، بحث و گفت‌وگو در مورداستفاده‌ی بهینه از وسایل، ساختن کاردستی و چیزهای جدید با وسایل دورریختنی

مربی: سهیلا خضری

محل اجرا: مقر کتاب، دبستان شهید عزت‌آبادی

بیشتر بخوانید: