کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها برای کودکان بلند خوانی کردیم. در حین بلندخوانی، از کودکان خواستیم مثل ماکس، شخصیت اصلی داستان، ادای وحشی‌ها را دربیاورند. آن‌ها این کتاب را خیلی دوست داشتند. بعد از بلند خوانی، کودکان برگه‌های فعالیت را رنگ‌آمیزی کردند. در  حیاط مدرسه هم، هم چنان‌که بالا و پایین می‌پریدند، مانند وحشی‌ها، بازی می‌کردند.

مربی: نسیمه محمدی

محل اجرا: سراوان، دبستان آزادی‌بخشان

    بیشتر بخوانید: