کتاب سکه طلا را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردم و سپس به اجرای نمایش این کتاب پرداختیم.

این کتاب تلفیقی با درس هدیه‌ی آسمانی دارد و نشان می‌دهد که تمامی انسان‌ها قدرت تغییر دارند.

مربی: شه بخش و رامش

محل اجرا: دبستان بهشت، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: