حین بلندخوانی: بچه‌ها خودشان این کتاب را برای بلندخوانی انتخاب کردند. هنگام بلندخوانی، از روی صداهایی که در کتاب بود تقلید می‌کردند و از این کار لذت می‌بردند.

بعد از بلندخوانی: در رابطه با کتاب، نقاشی کردند و همراه با آن، مشغول بازی با اسباب‌بازی‌ و بازی‌های فکری شدند.

مربی: مهری خسروی

محل اجرا: کتابخانه دستک علیا، سر پل ذهاب

بیشتر بخوانید: