کتاب لولوپی +۱ را برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول بلندخوانی کردم، تا داستانک چهار بلندخوانی شد. فعالیت‌های بعد از بلندخوانی مربوط به داستانک‌های خوانده‌شده را به همراه بچه‌ها انجام دادیم.
محل اجرا: دبستان مهرو ماه کرانی اوز

فعالیت مربوط به لولوپی

مربی: فاطمه خضری

محل اجرا: کلاس گل سرخ ، کودکستان مهروماه کرانی اوز

کتاب لولوپی +۱ (سه داستانک ۸-۹-۱۰) را برای بچه‌های کلاس اول بلندخوانی کردیم.

ابتدا از بچه‌ها پرسیدم که چرا حیوانات سبزی‌جان را انتخاب کردند که با سیاهک همراه شود و لولوپی را ببیند.

یک نفر گفت: چون زبان لولوپی را می‌فهمد دیگری گفت: چون عاقل‌تر است، چند نفرشان هم گفتند: چون بال دارد و می‌تواند به آن‌طرف رود برود.

ازنظر بچه‌ها این کتاب خیلی لذت‌بخش است و همچنان مشتاق بودند که بفهمند چه جور حیوانات به لولوپی کمک خواهند کرد و هرکس پیشنهادی می‌داد و من ادامه‌ی داستان را به هفته‌ی آینده موکول کردم سپس فعالیت بعد از بلندخوانی را به همراه دانش‌آموزان انجام دادیم.

مربی: راضیه افژونی

محل اجرا: کتابخانه‌ی توران بانو، مدرسه‌ی مهر و ماه کرانی اوز استان فارس