فعالیت پیش از بلندخوانی:

ابتدا، فعالیتی را با عنوان خودشناسی آغاز کردیم. درباره‌ی نام و محل زندگی خود، پرسش و پاسخی انجام دادیم و هر کدام از دانش‌آموزان خود را معرفی کردند. سپس، از آن‌ها خواستیم تا از روی جلد کتاب منتخب، حدس بزنند موضوع کتاب درباره‌ی چیست. پاسخ کودکان، پرندگان بود. بعد، شروع به بلندخوانی کردیم. در این کتاب، هر پرنده به معرفی ویژگی‌های خودش می‌پردازد.

فعالیت پس از بلندخوانی:

در فعالیت پس از بلندخوانی، تصویری از جغد را که از قبل آماده کرده بودیم به صورت پازل برش دادیم و در اختیار دانش‌آموزان قرار دادیم تا آن‌ها را رنگ‌آمیزی کنند و سپس با چسباندن قطعات به یکدیگر تصویر جغد را کامل کنند.

مربی: خانم‌ها، راشدی و نعمتی