فعالیت قبل از بلندخوانی:

در مورد حیوانات و ویژگی‌هایشان حرف زدم.

از بچه‌ها خواستم بعد خواندن کتاب آن‌ها به من بگویند که هرکدام از حیوان‌ها چه خصوصیاتی دارند؟

فعالیت حین بلندخوانی:

بعد از صحبت کردن شروع به بلندخوانی کتاب کردم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد از تمام شدن کتاب از بچه‌ها پرسیدم کدام حیوان گردنش دراز است؟

قورباغه چطوری می‌تواند توی آب شنا کند؟

میمون چگونه حرکت می‌کند؟

و بچه‌ها جواب‌های مختلفی دادند مثلاً یکی گفت: میمون می‌پرد، از آن‌ها پرسیدم خب چطوری به درخت آویزان می‌شود؟ بچه‌ها با صدای بلند گفتند: با دمش

مربی: خانم کریمی

محل اجرا: کتابخانه‌ی کودک‌محور معلم کلایه

بیشتر بخوانید: