بعد از نشان دادن جلد و معرفی کتاب را بلندخوانی کردم و هم‌زمان با آن تصاویر را مرحله‌به‌مرحله به دانش‌آموزان نشان دادم.

هنگام بلندخوانی بچه‌ها هیجان زیادی داشتند.

بعد از بلندخوانی در رابطه با پیام داستان گفت‌وگو کردیم سپس دانش‌آموزان ماسک‌هایی در رابطه باشخصیت‌های داستان درست کردند و توسط گروهی از بچه‌ها به‌صورت نمایش اجرا شد که برای دانش‌آموزان خیلی جذاب و دیدنی بود و همگی از دیدن نمایش لذت بردند.

مربی: صالحی

محل اجرا: مدرسه فاطمه الزهرا، باقرآباد، روستای قشلاق

بیشتر بخوانید: