پس از ورود بچه‌ها به کتابخانه، خانم فرخی تمام بخش‌ها را توضیح دادند. سپس، به بخش بلندخوانی وارد شدیم.

برای بلندخوانی، کتاب «هیولای خوش‌قلب» را انتخاب کردیم. نخست، درباره‌ی عنوان کتاب یعنی خوش‌قلبی گفت‌و‌گو کردیم. سپس، بلندخوانی را آغاز کردیم. در پایان، بچه‌ها را گروه‌بندی کردیم و از آن‌ها خواستیم تا شرح دهند اگر به‌جای پروفسور بودند چه استفاده‌ای از آتش هیولا می‌کردند.

در نوبت بعد، حدود بیست نفر از کودکان سه تا پنج ساله آمدند و کارگاه لولوپی را برای‌شان برگزار کردیم. ابتدا، شعر سلام را خواندیم و کمی تن‌آرامی کردیم، سپس، سرزمین بهار را با هم چیدیم. در این چیدمان، نکات ریاضی بسیاری نهفته است که کودکان در حین بازی و کتابخوانی می‌آموزند. در حین این بلندخوانی، خانم فرخی برای مادران کارگاه هنر برگزار کردند و به آن‌ها درست کردن عروسک‌های دستکشی را آموختند.

محل اجرا: خوانسار، کتابخانه صدرالواعظین

مربی: خانم رحمانی