حین بلندخوانی: کتاب را در فضای بیرون از کتابخانه برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. این کتاب به تقویت مهارت شمارش بچه‌ها کمک کرد.

بعد از بلندخوانی: بچه‌ها بعد از خواندن کتاب بخش‌هایی از کتاب را حفظ شده بودند و همراه هم تکرار می‌کردند.

به مناسبت ایام نوروز، خانم امیری و دوستشان هدایایی را برای بچه‌ها آماده کرده بودند که به آن‌ها دادند.

مربیان: شکوفه امیری و تینا محمدی