فعالیت پیش از بلندخوانی:

پیش از بلندخوانی کتاب «کلوچه‌های خدا»، کمی تن‌آرامی کردیم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

۱٫اجرای نمایش

۲٫ساخت کارت پستال برای خدا

کتابدار: مریم اندی