پیش از بلندخوانی:

ابتدا، درباره‌ی خواب و رویا و تخیلات با دانش‌آموزان گفت‌و‌گو کردیم. هرکدام، خواب‌های عجیب خود را تعریف کردند که در پیوند با داستان بود.

پس از بلندخوانی:

سپس، کتاب «کیت، گربه و ماه» را بلندخوانی کردیم. دانش‌آموزان از شنیدن داستان بسیار لذت بردند و پس از بلندخوانی نیز به بحث و گفت‌و‌گو پیرامون موضوع کتاب پرداختیم.