کتاب بنفشه‌های عمو نوروز نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردیم.

سپس دانش‌آموزان به اجرای نمایش و رنگ کردن تصاویر کتاب پرداختند.

محل اجرا: مدرسه آزادگان، لوتک، هامون، زابل

بیشتر بخوانید: