من کتاب بنفشه‌های عمو نوروز را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم که دانش‌آموزان خیلی استقبال کردند و بین خواندن از آن‌ها سؤال می‌پرسیم که جواب می‌دادند و ادامه داستان را می‌گفتند.

بعد در مورد داستان در کلاس دانش‌آموزان بلندخوانی کردند و نقاشی مربوط به داستان را کشیدند به‌صورت گروهی کارکردند و دانه‌های برف را مثل الگوی کتاب یاد گرفتند و در کلاس با همدیگر درست کردیم و عمو نوروز و ننه سرما هم با نمد درست کردم خیلی عالی بود و بچه‌ها ذوق کردند.

مربی: عزیز شریفی

محل اجرا: دبستان فاطمه الزهرا، قرچک(قشلاق اول)

بیشتر بخوانید: