کتاب رفتم به باغی نوشته‌ی محمدهادی محمدی را برای بچه‎های مهد بلندخوانی کردیم و فعالیت‌های بعد از بلندخوانی به نقاشی روی بادکنک پرداختیم.

محل اجرا: مهد مهدیس

بیشتر خوانید: