حین بلندخوانی:

بلندخوانی کارت‌های تصویری قصه‌گویی به به لیمو و کاکلی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بچه‌ها به گروه‌های مختلف تقسیم شدند و عده‌ای درخت قانون را نصب کردند، عده‌ای دیگر نقاشی‌های مربوط به بلندخوانی‌های قبل را مرتب کوبیدند به برد و در آخر هر کدام کتابی برداشته و شروع به خواندن آن کردند.

مربی: نرگس بهابین

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان (پلیکان)، محله میانکل، سرپل ذهاب، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: