بلندخوانی کتاب قول بچه قورباغه، محمودآباد، بهمن 96

موضوع کتاب قول بچه قورباغه: آشنایی با مراحل رشد قورباغه.

مراحل بلندخوانی:

برای ایجاد فضای مناسب با دانش‌آموزان کلاس سوم در رابطه با قورباغه و کرم گفتگو کردیم.

پرسیدیم که:

۱٫ قورباغه در کجا زندگی می‌کند؟ در آب

۲٫ و …

بعد از کلی گفت‌وگو و پرسش و پاسخ با هم به این نتیجه رسیدیم که قورباغه هم در آب و هم خشکی زندگی می‌کند به همین دلیل به آن‌ها دوزیست می‌گوید.

دانش‌آموزان یاد خاطراتی افتادند که آن‌ها هم قورباغه را در داخل باغچه و یا حتی درجاهای که سبزه یا سنگ‌زار است دیده‌اند.

کتاب را بلندخوانی کردیم و دانش‌آموزان از دیدن اینکه اول بچه قورباغه دست‌ و پا ندارد خیلی متعجب شده بودند و از این‌ که کم‌کم دست و پا در می‌آورد و هم‌زمان دمش را از دست‌ می‌دهد، برایشان خیلی جذاب بوده و رابطه‌ی خوبی با کتاب برقرار کرده بودند و با دقت به داستان گوش می‌کردند.

و از اینکه بچه قورباغه بدون اختیار دست‌ و پا در می‌آورد و زیر قولش می‌زند و کرم از این کارش ناراحت می‌شد و اشک می‌ریخت خیلی ناراحت می‌شدند و آثار همذات پنداری در چهره‌ی آن‌ها نمایان بودند.

بعد از بلندخوانی همراه دانش‌آموزان توالی داستان (مراحل رشد بچه قورباغه) را کشیدیم و چون به مناسبت دهه‌ی فجر جشن داشتند و زود باید به حیاط می‌رفتند نتوانستند نقاشی‌هایشان را کامل رنگ‌آمیزی کنند.

بلندخوانی کتاب قول بچه قورباغه، محمودآباد، بهمن 96

مربیان: خانم‌ها نعمتی و راشدی

محل اجرا: مدرسه دخترانه عرفانی (زینبیه)

بیشتر بخوانید: