بلندخوانی کتاب بچه‌ی گروفالو نوشته‌ی: جولیا ونالدسون برای بچه‌های پایه‌ی دوم (کودکان باز مانده از تحصیل)

قبل از بلندخوانی:
بعضی از بچه‌ها کارتون کتاب رو قبلا دیده بودند، برای همین خیلی استقبال نکردند.

هنگام بلندخوانی:
همه بچه‌ها حتی آن‌هایی که کارتون کتاب را دیده بودند مشتاقانه گوش می‌دادند. اگر می‌دیدم که حواسشان نیست یا بی‌حوصله شده‌اند سوال‌هایی مثل اینکه تا این‌جا چه شد یا به نظرتون قراره چه اتفاقی بیفته، می‌پرسیدم.

بعد از بلندخوانی:
تعدادی از بچه‌ها به خاطر کلاس‌های دیگری که داشتند بعد از خواندن کتاب رفتند. از بچه‌های باقی مانده هم خواستیم تا هرکجای داستان را که یادشان هست یا دوست دارند، بکشند.

مربی: بهار مشفق