قبل از شروع بلندخوانی کتاب بیلی زباله جمع کن کلماتی را روی تخته چسباندم از خود داستان همراه با معنی آن‌ها و بچه‌ها هم معنی‌ها را پیدا کردند و راجع به مفهوم شهردار و رفتگر با هم حرف زدیم و اینکه آیا رفتگرها به تنهایی از پس نظافت یک شهر بر می‌ایند. ما چکار می‌تونیم بکنیم برای تمیزی شهرمان و مکان‌هایی که می‌رویم.

در حین خواندن کتاب بچه‌ها پیشنهادهای خود را برای نظافت شهر و مکان‌های عمومی می‌دادند و در ادامه راجع به تفکیک زباله تر و خشک حرف زدیم و خیلی از بچه‌ها می‌گفتند ما در خانه‌های خود همین کار را می‌کنیم و زباله‌های خشک رو می‌بریم جایی و می‌فروشیم و عده‌ای هم گفتند که ما هم بعد از این همین کار را انجام می‌دهیم.

بعد از بلندخوانی بچه‌ها یک شهر کثیف و یک شهر تمیز یا یک خانه تمیز و یک خانه کثیف رو نقاشی و با هم مقایسه کردند.

بعد با کاغذهای رنگی میوه درست کردیم و روی سطل زباله‌ی‌تر چسباندیم و چند بطری و … درست کردیم و روی سطل  زباله‌های خشک چسباندیم.

مربی: لیلا پورکریمی