تمرین آواورزی با کودکان مهاجر در ملک شهر اصفهان


همراهی کودکان با کتاب آواورزی


«دکتر الف با» آموزش الف با را با بازی همراه می کند


اجرای دو نمایش از کتاب الف باورزی


تجربه کار با بسته «الفباورزی با کاکاکلاغه» و آموزش واک «ز»

آنچه می‌خوانید یکی از تجربه‌های کار با بسته پژوهشی الفباورزی با کاکاکلاغه در برنامه با من بخوان است که شیوه آموزش واک «ز» به کودکان و انجام فعالیت‌های مناسب درپیوند با آن را بیان می‌کند.

https://ketabak.org/tx6tx


تجربه کودکان پیش‌دبستانی خانه کودک کوشا از یادگیری واک «ق»

تجربه‌ای از دو مربی کانون نوید زندگی کوشا در زمینه آموزش واک «ق» به کودکان پیش‌دبستانی بر اساس بسته پژوهشی الفباورزی با کاکاکلاغه.

https://ketabak.org/5n0v


تجربه معرفی و آموزش واک «ب» به کودکان پیش‌دبستانی

آنچه می­خوانید تجربه­ای است از دو مربی خانه حمایتی آموزشی محمود آباد در زمینه آموزش واک «ب» براساس بسته پژوهشی الفباورزی با کاکاکلاغه به کودکان پیش دبستانی ثمر.

https://ketabak.org/on8t2


تجربه بلندخوانی داستانک دوم کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک» برای کودکان پیش‌دبستانی

تجربه یکی از مربیان مهدکودک کوشا از بلندخوانی داستانک دوم کتاب  آواورزی با سی‌بی‌لک برای ۲۵ نفر از کودکان پیش‌دبستانی مهدکودک کوشا

https://ketabak.org/o69ni


تجربه آموزگار سیستان و بلوچستانی از آموزش خلاق سواد پایه به کودکان دوزبانه

آموزش خلاق سواد پایه به کودکان دوزبانه همراه با اجرای نمایش، همگام با اهمیت دادن به زبان مادری و فرهنگ بومی

https://ketabak.org/5d9cb


بلندخوانی برای دانش آموزان چگونه است

در این مقاله بر اهمیت بلندخوانی برای دانش آموزان تاکید و به دو پرسش رایج «چرا بلندخوانی مفید است؟» و «چگونه آن را انجام دهیم؟» پاسخ داده شده است.

http://ketabak.org/qi6vr