قبلا در ایام تعطیلات با کتابخانه‌ی سیار (خودروی شخصی‌ام) برای بچه‌ها کتاب می‌بردم. خیلی دوست داشتم در منطقه یک کتابخانه برای‌شان درست کنیم. مشکل کتاب نبود ولی فضایی برای کتابخانه نداشتیم. تا اینکه اهالی روستا اتاقی را که به عنوان انبار از آن استفاده می‌کردند، با این که خود به آن نیاز داشتند در اختیار ما قرار دادند.

با همکاری برنامه‌ی «با من بخوان» و مشارکت دانش‌آموزان، اهالی روستا و بخصوص همکاران دلسوز سرکار خانم مودی و سرکار خانم نارویی شروع به بازسازی این اتاق کردیم. حدود یک ماه طول کشید تا کار بازسازی این اتاق به پایان برسد. انتظار کودکان گل‌ام به پایان رسید و حالا منطقه این کتابخانه‌ی کودک محور را دارد.

خیلی خوشحالم که با یاری خداوند و همیاری دوستان، بخصوص مسئولین برنامه‌ی «با من بخوان» از جمله سرکار خانم آرمین که هرروز با ما تماس می‌گرفتند و به ما انرژی می‌دادند، توانستیم یک فضای خوب برای کتابخانه‌ی بچه‌ها درست کنیم.

همان‌قدر که فقر مادی خطرناک است فقر فرهنگی نیز خطرناک است. هدف اصلی ما از ساخت این کتابخانه و فعالیت‌ها مرتبط با آن گامی کوچک در کاهش فقر فرهنگی و آگاه کردن کودکان و خانواده‌ها است.

باشد که در همه جای ایران، همه‌ی کودکان کتاب با کیفیت بخوانند.
مربی جلیل بریچی