جلسه قبل از بچه‌ها خواستیم داستانی بنویسند که از شخصیت حیواناتی مثل: قورباغه، خوک، گاو و میمون استفاده کنند.

یکی از اهداف ما این است که بچه‌ها قوه تخیلشان را بکار بگیریند و بتوانند در جمع به اجرای نمایش بپردازند.

بعد بتوانیم با استفاده از کتاب‌های کتابخانه نمایش‌های جالبی برای بچه‌ها اجرا کنیم.

بچه‌ها خیلی به نمایش علاقه نشان می‌دهند.

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب