پس از بلندخوانی کتاب خانم حنا به گردش می‌رود، از روی تصویرهای کتاب پرینت سیاه‌وسفید گرفتیم. هرکدام از تصویرها را به یکی از بچه‌ها دادیم و از آن‌ها خواستیم طوری بایستد که توالی رخدادهای داستان را نشان دهند.

محل اجرا: سراوان، دبستان هاجر دزک

    بیشتر بخوانید: