امروز به پیش‌دبستانی اندیشه رفتم متأسفانه والدین به خاطر استرس باوجوداینکه بچه‌ها درکانکس هستند بازهم راضی به فرستادنشان به کلاس نشده بودند.

من کتاب یک توپ برای همه  را بلندخوانی کردم. از بچه‌ها خواستم حین بلندخوانی اگر دلشان خواست خوراکی بخورند که در ابتدا هیچ‌کس حاضر به تقسیم خوراکی‌اش نمی‌شد، ولی وقتی به آخرهای کتاب رسیدیم خیلی جالب همه در خوردن خوراکی‌ها شریک شدند.

وقتی از بچه‌ها پرسیدم نظرشان در مورد داستانمان چه بود؟ گفتند: وقتی همه باهم باشیم همه‌چیز بهتر است، بازی و به‌خصوص خوراکی خوردن.

بچه‌ها با شنیدن یک کتاب معنای صمیمیت و دوستی و اینکه اگر کسی مشکلی داشته باشد عیب نیست و در عوض، خدای مهربان از راه دیگری کمکش می‌کند. (مثل شخصیت مولی درست است که نمی‌بیند ولی حس بویایی قوی دارد )

مربی: شکوفه امیریان

بیشتر بخوانید: