یک هفته در سراسر ایران بلند خواندیم نهالی کاشتیم که به آبیاری هر روزه نیاز دارد بلند بخوان، در هر زمان، در هر مکان و در تمام سال!

با سپاس فراوان از حضور همراهان عزیز «موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان» در فراخوان هفته‌ی بلندخوانی

در کلیپ‌های بعدی هفته‌ی بلندخوانی ۱۳۹۶ فیلم و عکس تمامی شرکت‌کنندگان با نام خودشان قرار داده شده و برای استان‌هایی که حضور گسترده‌تری در این فراخوان داشته‌اند کلیپ‌های اختصاصی آماده شده است.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان